Danışma Kurulu

DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Gül BAKTIR

Dekan
Kongre Genel Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Sermin BİÇER

Dekan Yardımcısı

Doç. Dr. Hüseyin SERVİ

Dekan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Hilal KUDAY

Dr. Öğr. Üyesi Elif ÖZDEMİR

Dr. Öğr. Üyesi Simge KARA ERTEKİN

Dr. Öğr. Üyesi Hande ERENSOY

Araş. Gör. Egemen Uzel

DİSİPLİN KURULU

Prof. Dr. Gül BAKTIR

Dr. Öğr. Üyesi Simge KARA ERTEKİN

Taner Turun